ŚWIERKOWY ZDRÓJ MEDICAL SPA Iwonicz Zdrój

standard-title Dane teleadresowe

Dane teleadresowe

Dane teleadresowe Spółki:
ŚWIERKOWY ZDRÓJ MEDICAL SPA Sp. z o.o.
ul. Świerkowa 1
38-481 Rymanów-Zdrój
T: +48 13 43 77 340
M: +48 785 502 781
 
NIP 684-000-08-38, REGON 370014142
Nr KRS 0000105921 Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 817.890,20 zł
 
Rachunki bankowe

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
97 1240 2340 1111 0010 9401 3840

Dane teleadresowe Ośrodka
Świerkowy Zdrój Medical SPA Iwonicz-Zdrój:
ŚWIERKOWY ZDRÓJ MEDICAL SPA Iwonicz-Zdrój
ul. Kulczyńskiego 7
38-440 Iwonicz-Zdrój
 
Recepcja:

T: +48 13 43 502 11
E: recepcja.iwonicz@swierkowyzdroj.pl

Dział Handlu i Marketingu:

T: +48 13 43 506 67
E: marketing@swierkowyzdroj.pl

Kolonie i obozy:

T: +48 13 43 77 354 
E: k.gacek@swierkowyzdroj.pl