ŚWIERKOWY ZDRÓJ MEDICAL SPA Iwonicz Zdrój

 

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
będących w dyspozycji Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie

„Modernizacja, dostosowanie i usunięcie barier architektonicznych w Świerkowym Zdroju Medical Spa Iwonicz-Zdrój celem realizacji turnusów rehabilitacyjnych i leczniczych dla osób niepełnosprawnych”.

 

Celem głównym projektu jest modernizacja, dostosowanie i usunięcie barier architektonicznych w Świerkowym Zdroju Medical Spa Iwonicz-Zdrój na potrzeby realizacji turnusów rehabilitacyjnych i leczniczych dla osób niepełnosprawnych.

Opis zadania:

  • wymiana i montaż dźwigu osobowego elektrycznego wraz z modernizacją szybu windowego i dostosowaniem go do nowego urządzenia
  • modernizacja istniejących trzech łazienek w pokojach mieszkalnych i jednego węzła sanitarnego zlokalizowanego na poziomie holu recepcyjnego z dostosowaniem ich dla osób z niepełnosprawnością
  • montaż  drzwi wewnętrznych dzielących budynek na strefy pożarowe.

DOFINANSOWANIE: 133 950,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 446 502,77 zł