Miejsce pracy:

ŚWIERKOWY ZDRÓJ MEDICAL SPA w Rymanowie – Zdroju
ŚWIERKOWY ZDRÓJ MEDICAL SPA w Iwoniczu – Zdroju

Wymiar pracy: 1 etat/umowa zlecenie
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy m.in.:
  • pomoc przy przygotowaniu dań zimnych i ciepłych,
  • wydawanie potraw zgodnie z ustalonymi procedurami i recepturami,
  • pomoc w kuchni i zmywalni,
  • wykonywanie prac porządkowych w kuchni i zmywalni.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
  • wykształcenie kierunkowe (mile widziane),
  • mile widziane doświadczenie na stanowisku pracy,
  • znajomość i przestrzeganie przepisów BHP i HACCAP,
  • dobry stan zdrowia i predyspozycje do wykonywania powierzonych zadań,
  • aktualne zaświadczenie sanitarno-epidemiologiczne,
  • odpowiedzialność, rzetelność, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność.

Umiejętności i doświadczenie

Informacje dodatkowe

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: kadry@swierkowyzdroj.pl

W dokumentach prosimy dołączenie klauzuli przetwarzania danych:

”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb obecnej rekrutacji prowadzonej przez ŚWIERKOWY ZDRÓJ MEDICAL SPA Spółka . z o.o.”

”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb obecnej i przyszłych rekrutacji prowadzonych przez ŚWIERKOWY ZDRÓJ MEDICAL SPA Spółka z o.o. przez okres trzech lat” zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ŚWIERKOWY ZDRÓJ MEDICAL SPA Spółka z o.o.,38-481 Rymanów-Zdrój, ul. Świerkowa 1, tel: +48 13 4357113; REGON: 370014142, e-mail:sekretariat@swierkowyzdroj.pl który prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) i nie będą przekazywane innym odbiorcom. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody, przeniesienia, usunięcia, ograniczenia, sprostowania i dostępu do treści swoich danych osobowych, a także do wniesienia skargi do organu nadzorczego (obecnie GIODO). Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Kontakt: Ewa Bobusia kadry@swierkowyzdroj.pl +48 13 43 77 348